دانستنیهای در باره برند شنل

 برند شنل

کوکو شنل فعالیت حرفه ای خود در زمینه مد  و فشن لباس را با طراحی کلاه و ساخت آن شروع کرد. بعدها کلاه های او به عنوان یک برند و سمبل برای خانم های اشرافی و ثروتمند پاریسی در آمد و حتی بعضی از کلاه هایی که او طراحی می کرد مخصوص مردم عادی بود و این خود به عنوان انقلاب و جهشی برای مردم قشر متوسط بود زیرا در آن زمان به جز خانم های اشرافی و ثروتمند کسی از کلاه استفاده نمی کرد.

برند شنل معمولا شوهای خود را در فضاهای عجیب برگزار می کند. آخرین شوی شنل در سالنی عجیب که تابلوهای برق بود اجرا شد.

اجرای شو در فضای فرودگاهی

شوی بهار و تابستان ۲۰۱۵ برند شنل

 

The post دانستنیهای در باره برند شنل appeared first on جامه نامه.

دانستنیهای در باره برند شنل


مدل لباس