مجموعه: آرایش صورت

روش زیر را از روی تصویر مرحله به مرحله انجام دهید تا طرحی زیبا روی ناخن هایتان ایجاد کنید.

 

طراحی زیبا روی ناخن

آرایش ناخن بسیار زیبا

 

منبع:کافه مد